Detail kurzu

Pilčík Základný kurz (v prípade, že nevlastníte platný preukaz/osvedčenie)

Testovacia slovenská inštitúcia - skúška

Popis kurzu

- obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri ťažbe dreva
- obsluha ručnej motorovej reťazovej píly pri inej činnosti

Ponúkame:

- individuálne prístup
- inštruktori sú odborne spôsobilý s dlhoročnými skúsenosťami
- získanie oprávnenia na obsluhu motorových reťazových píl
- vystavenie preukazu obsluhy motorových reťazových píl
- vydanie duplikátu v prípade poškodenia preukazu, straty alebo krádeže
- pravidelné opakované školenie na predĺženie platnosti preukazu každé 2 roky
- aktualizačnú odbornú prípravu každých 5 rokov
- odborné poradenstvo v oblasti používania motorových reťazových píl

Periódy:

- preukaz obsluhy nemá ohraničenú platnosť (pokiaľ je dodržaná AOP)
- periodické opakované školenie minimálne 1 x 24 mesiacov
- aktualizačná odborná príprava (AOP) každých 1 x 5 rokov

Cílová skupina

PODMIENKY PRE ZARADENIE DO KURZU:
Základné školenie:

- vyplnená žiadosť
- zdravotná spôsobilosť – potvrdenie od lekára, nie staršie ako 6 mesiacov

Kontaktní osobaskolenia@pyrokomplex.sk

Hodnocení
Organizátor