Detail kurzu

Praktický výklad zákona o DPH v príkladoch (1. Časť – registrácia k DPH, dodanie tovarov a služieb, vznik daňovej povinnosti, základ dane, dovoz a vývoz)

CUS – Centrum účtovníkov Slovenska

Popis kurzu

Školenie - 5.5.2021

Obsah kurzu

  • predmet dane v tuzemsku
  • registračná povinnosť – povinná, dobrovoľná registrácia, posúdenie obratu, odpočet DPH
  • dodanie tovaru a dodanie služby – základné princípy, dodanie tovaru vs. služby
  • správne určenie miesta dodania tovaru
  • základné a osobitné pravidlá pre určenie miesta dodania vybraných služieb (§ 15 a § 16),
  • vykazovanie prijatých služieb v daňovom priznaní
  • vznik daňovej povinnosti DPH (predaj tovaru/služby, opakované plnenia, tovar s montážou a inštaláciou, refakturácia, nadobudnutie tovaru, dodanie tovaru do EÚ, preddavky a iné)
  • základ dane (čo sa do základu zahŕňa a čo nie, prechodné položky, bezodplatné dodanie, základ dane v osobitných prípadoch)
  • cezhraničné obchody s tovaru v EU (preukázanie oslobodenia § 43, reťazové obchody, trojstranný obchod)
  • cezhraničné obchody s tovarom mimo rámca EU (dovoz, vývoz)
Poznámka k ceně

Podrobne spracovaný pracovný manuál Kedykoľvek prístupný videozáznam zo školenia Poradenstvo s lektormi na 30 dní zadarmo

Kontaktní osoba


0918780129
info@cus.sk

Hodnocení
Organizátor