Detail kurzu

Montáž meračov pretečeného množstva vody /vodomerov/

Slovenský metrologický ústav

Popis kurzu

Kurz je určený najmä pre zamestnancov, ktorí opravujú alebo montujú určené meradlá, pre pripravujúcich sa na skúšky získania certifikátu spôsobilosti v oblasti metrológie. 

Obsah kurzu

 Základy metrologickej legislatívy

 Základy všeobecnej metrológie

 Rozdelenie a princípy meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/

 Podmienky montáže  meračov pretečeného množstva vody/vodomerov/

Cílová skupina

 Zamestnanci, ktorí opravujú alebo montujú určené meradlá
Certifikát Potvrdenie o absolvovaní kurzu Poznámka k ceně

SMU je platiteľom DPH iba pre podnikateľskú činnosť

Kontaktní osoba

Palouová
+421 902 220 721
palouova@smu.gov.sk

Hodnocení
Organizátor